Innkjøp privat og til firma på samme faktura

Hvordan bokfører jeg en faktura med varer både privat og til firma for å få MVA riktig fordelt.

Spørsmål fra Nils.

Spørsmålet ble stilt den 05-10-2016.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Eve

Hold privat kjøp unna firma 🙂
Beregn mva av verdien/kostnaden som tilhører firma og. kjøp til bedrift + mva =bokført verdi. Resten bokføres mot privat

2 Richard

Hei Nils
Det er ingen problem.
Ved et evt. bokettersyn må du kunne vise til utregningen av fradragsberettiget innkjøp på en privat/bedriftsblandet kvittering.
Du lager et vedlegg som du arkiverer sammen med bilaget.
Det være seg et ark på et fysisk bilag, eller en «post-it» på et PDF dokument.
På dette vedlegget summerer du de linjene du skal bokføre med både netto, brutto og mva.
Skal dette fordeles utover flere konti, summerer du, på vedlegget, de forskjellige kontiene for seg og bokfører dette.

Ditt svar