Innkjøp i forkant av oppstart av ENK

Kan eg kjøpe PC før eg startar ENK og likevel føre utgifta inn i regnskapet?

Spørsmål fra Emilie.

Spørsmålet ble stilt den 12-07-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar