Innbyttefaktura og bokføring

Jeg lurer på om det er mulig å få en beskrivelse av hvordan man lager en faktura til en kunde som skal betale deler av beløpet med en vare i innbytte. Likeledes lurer jeg på hvordan dette skal bokføres i regnskapssystemet. Jeg finner ingen gode eksempler eller forklaringer på dette på nettet.

Spørsmål fra Helene.

Spørsmålet ble stilt den 27-04-2014.

Ligger under emnet: Faktura.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar