Innbyttefaktura og bokføring

Jeg lurer på om det er mulig å få en beskrivelse av hvordan man lager en faktura til en kunde som skal betale deler av beløpet med en vare i innbytte. Likeledes lurer jeg på hvordan dette skal bokføres i regnskapssystemet. Jeg finner ingen gode eksempler eller forklaringer på dette på nettet.

Spørsmål fra Helene.

Spørsmålet ble stilt den 27-04-2014.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Unn2ne

Dette er to transaksjoner i regnskapet, ett kjøp og ett salg.
Se GBS 8 Bokføring av innbytte.
Husk å sjekke om din «kunde» er registrert som avgiftspliktig for kjøpet du kjør av han , før du beregner inngående mva.

Ditt svar