Import/innførsel fra 2017

Fra 2017 skal import-mva innbetales / innberettes som utgående avgift og lurer på hvilken poster dette skal måtte bokføres i.

Spørsmål fra RSP.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar