Import – regnskapsføring og mva

Hei. Jeg importerte noen ting fra Tyskland til firmaet og fikk en faktura fra UPS. Hvordan kan man regnskapsføre fakturaen?

I fakturasammendraget står det: –
Omkostninger 100,00 kr
Totalt MVA pliktig xxxx kr
MVA xx kr
Omkostninger xxx kr
Totalt MVA fritt xxx kr
Totalt beløp xxx kr

I beskrivelse står det:
Utleggsprovisjon xxx kr
Gebyr for manuell posthåndtering xxx kr
Utlegg MVA xxx kr

Hvilke poster kan bruke her? Utlegg MVA – kan man føre dette som fradrag i MVA regnskapet?
Håper noen kan svare

Spørsmål fra Dan.

Spørsmålet ble stilt den 03-08-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Helge H

Den spesifikke fakturaen skal føres mot 2 kontoer – 1 for mvafritt beløp og 1 for mvapliktig beløp netto. Mva for sistnevnte føres som utg mva. Samlet beløp brutto føres på leverandørkonto eller kasse/bank.

Ditt svar