IB og aksjekapital

Jeg lurte på når man har et AS med 2 eiere, burde aksjekapital fordeles i 2 kontoer eller ikke? Hvilke kontoer bruker man da?

Ca sånn???
D:1920 – 100 000
K:2000- 50 000
K:2001- 50 000

Hvordan registrerer man 10 000 som man setter inn på konto for å dekke registrerings utgiftene?
D:1920-10 000
K:2050(annen egenkapital)-10 000????

Takk på forhånd,
Katrina

Spørsmål fra Katrina.

Spørsmålet ble stilt den 18-11-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Aksjekapital kan ikke fordeles på to kontoer.

2 Katrine

Takk for svaret!

Kan annen kapital fordeles på kontoer (f.eks. 2020, 2021) hvis det er mer enn en aksjonær?

Ditt svar