Hvordan starte aksjeselskap?

Hvordan går jeg frem for å starte AS? Jeg har aksjekapitalen på 100000,- kr klar, hva mer må jeg gjøre. Hvordan registerer jeg firmaet?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 19-04-2010.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

For å starte et AS så man lage en del dokumenter, ofte kalt selskapsdokumenter. Disse dokumentene er pålagt.
— Referat fra stiftelsesmøte (Må signeres)
— Vedtekter
— Åpningsbalanse (må signeres)
— Protokoll fra Generalforsamling (må signeres)

I tillegg må man fylle ut samordnet registermelding for å få AS`et registrert i Brønnøysundregisteret. (enklest på Altinn)

Man må også sende med villighetserklæring fra revisor og revisorbekreftelse på at åpningsbalansen er innbetalt.

2 Anonym2

Anynonym:

Her finner du en detaljert gjennomgang av hvordan sifte as:

http://www.selskapsrettsportalen.no/etablering-av-virksomhet/startebedrift-starteas/

3 Jonny

Man kan også bruke nettjenesten http://www.starte-as.no da vil man være sikret at ingen dokumenter glemmes eller blir feil.

4 Sindre

For ordens skyld, du trenger ikke hundre tusen i aksjekapital lenger. Fra nyttår 2012 er minstekravet satt til tredve tusen kroner. Referatet som skrives på stiftelsesmøtet kalles stiftelsesdokument og inneholder blant annet vedtekter.

5 Einar

Du finner mer info om stiftelsesdokumentet her: http://aksjeselskap.nyttiginfo.no/stiftelsesdokument.htm

Ditt svar