Hvordan håndtere mva ved betaling av reiseregninger for kunde?

Vi har et mva-pliktig AS som på vegne av en kunde som har bedt oss om å håndtere reiseregninger for deltakere på en konferanse hvor de skal få reiserefusjon. Vi har sagt oss villig til å samle inn alle reiseregninger, utbetale utleggene til deltakerne og viderefakturere totalen til kunden. Kunden ønsker seg alle kvitteringene som underbilag. 1. Hvem har rett til å få trukket fra mva for reiseregningene? Vårt AS eller kunden? 2. Skal vi legge til mva på totalbeløpet som viderefaktureres? 3. Hvordan fører vi dette i regnskapet?

Spørsmål fra Peter S.

Spørsmålet ble stilt den 09-02-2015.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar