Hvordan bokføre honorar?

Hei!
Jeg driver et nettsted hvor vi honorerer bidrag fra forskjellige skribenter. Hvordan skal jeg føre dette i regnskapet? (de er ikke ansatt)

Spørsmål fra Anette.

Spørsmålet ble stilt den 29-04-2011.

Ligger under emnet: Lønn.

12 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Om de ikke er ansatt så sender de deg vel en faktura? Isåfall bokføres jo dette som en hvilken som helst annen faktura?

2 Anette

Tusen takk for svar! 🙂

Det mente jeg også (men fikk litt avikende svar fra Bedin…). Hvilken konto burde jeg bruke?

Har også en medeier på nettstedet, som får utbetalt 1/3 av salgsinntekten. Blir det riktig at vedkommende sender meg faktura på sin andel og at jeg fører det som debet på salgsinntekt og kredit på bankinnskudd?

3 Jonny

Penger til skribentene anses som lønn og det skal foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift. Dette gjelder også lønn og honorarer til personer som ikke er ansatt i virksomheten. Lønn kostnadsføres på konto «5000 lønn)

Så til medeieren av nettsiden:
Dersom mottaker av honoraret driver egen næring skal honoraret innberettes i kode 401. Kostandskonto i regnskapet vil da være «6790 Annen fremmed tjeneste».

Når det gjelder medeieren sin andel av salgsinntekten, vil jeg legge til grunn at dette må behandles som utbytte eller lønn. Om medeieren utfører arbeid for nettstedet, så vil utbetalingen også anses som lønn. Ellers blir det å regne som utbytte.

4 Jonny

Du tenker nå sikkert «skal det virkelig betales arbeidsgivergift når skribent ikke er ansatt» og svaret til dette er JA!

Etter folketrygdloven § 23-2 første ledd skal det beregnes
arbeidsgiveravgift av lønn ol. som utbetaler plikter å lønnsinnberette. Le3s om loven her http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-055.html

5 Anette

Takk for utfyllende og godt svar Jonny! 🙂

Finnes det ingen beløpsgrense når det gjelder dette med arbeidsgiveravgift? Dette dreier seg om svært lave beløp.

6 Einar

Ja Anette, ikke arbeidsgiveravgift om det TOTALE beløpet for hele året ikke overstiger 1000 kroner.

7 Anette

Totale beløp per person eller totalt for mitt firma?

8 Einar

1000 pr person ja. Om jeg var deg ville jeg uansett ha ringt Skatteetaten og forklart om ditt tilfelle med avlønning av skribenter for å få det 100% riktig.

9 Jonny

Det er totalt per person, dvs at et firma kan i prinippet ha 1000 ansatte som tjener 1000 kr hver uten å betale arbeidsgiveravgift.

10 Adam

Må utgifter for leveranser av tekst til nettsteder virkeligen bokføres som lønn? Er det ikke bare å si honoraret er en betaling for en lisens for opphavsrettighetene (eller overdragelse av disse – det spørs hvor mye kontroll Anette trenger) til verkene som skribentene overleverer til nettstedet, og bokføre det som debet 7600 Lisensavgift og royalties?

11 Liv

Her bør jo tekstleverandørene opprette et enkeltpersonforetak og sende faktura, ellers blir jo dette gangske mye bokføring og kontroll med avgifter. I så fall er det tekstleverandøren som sender faktura og sørgers for skatt og avgifter selv. Betaler trenger bare å forholde seg tl fakturaen som en hvilken som helst annen faktura. Ja, hvis det ikke er helt spesielle retningslinjer for tekstforfattere da.

12 Katinka

Jeg kaster meg på denne tråden. Da jeg har liknende utfordring. Her er det ikke snakk om at det er nødvendig å betale arbeidsgiveravgift siden min skribent har enkeltpersonsforetak og fakturerer for jobben.

Mitt spørsmål er, slik jeg forstår det, egentlig det samme som trådstarter her, men som hun ikke har fått svar på: Hvilken konto bør jeg bokføre utbetalingen på?

Ditt svar