Hvor lenge skal regnskapsbilag oppbevares?

Hvor lenge må man lagre bilag?

Spørsmål fra Ingvild.

Spørsmålet ble stilt den 13-01-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar
2 Power Solution

hei
finnes det en total oversikt over kontoplan med beskrivelse

Ditt svar