Hvilken type næringsoppgave skal jeg ha?

Hei,
Jeg har et ENK og tilbyr grafisk design-tjenester. Dette er første gangen jeg skal levere næringsoppgave og vet ikke helt hvordan dette gjøres. Ser det er forskjellige næringsoppgaver (2, 3 osv.) på Altinn. Hvordan får jeg tak i denne næringsoppgaven som jeg må fylle ut og hvilken næringsoppgave skal jeg ha. Får jeg denne tilsendt i posten, eller finner jeg den på altinn.no?

Spørsmål fra Tine.

Spørsmålet ble stilt den 26-03-2011.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du skal levere Næringsoppgave 1 med mindre du har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 mill. eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

http://www.skatteetaten.no/nn/Bibliotek/Skjemaer/2010/Naringsoppgave-1-for-naringsdrivende-med-begrenset-regnskapsplikt/

2 Jonny

Du kan også levere næringsoppgave 2.

Næringsoppgave 1: Kan kun leveres av ENK
Næringsoppgave 2: Kan leveres av alle selskapsformer

Ditt svar