Hvem har krav på fri rettshjelp?

Hei, er det noen her som har erfaring med fri rettshjelp når man driver eget firma (ENK)? Jeg vet at i utgangspunktet så har ikke firma rett på dette, men stiller det seg annerledes om man har enkeltpersonforetak og har jobb utenom?

Spørsmål fra Tom K.

Spørsmålet ble stilt den 06-08-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Lovdata sier følgende:

Kilde: http://www.lovdata.no/all/tl-19800613-035-001.html#4

«§ 4. Hvem kan få fri rettshjelp. Hvilken bistand kan dekkes.

Fri rettshjelp gis til fysiske personer. Når særlige grunner taler for det, kan fri rettshjelp også gis til ideelle sammenslutninger. »

Hvordan dette skal tolkes er jeg jammen ikke sikker på i ditt tilfelle siden et enkeltmannsforetak både er en fysisk person og firma i en og samme enhet. Kanskje noen andre kan gi et mer eksakt svar?

Ditt svar