Hva må fylles ut på samordnet registermelding 1?

Litt usikker på hvilke punkter som må fylles ut på dette (skal regge. enkeltpersonforetak). Finnes det er fin rettledning eller mal?

Spørsmål fra N_y.

Spørsmålet ble stilt den 29-03-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar