Hva er konkurskarantene

Jeg driver nå et AS som går dunken pga at en del kunder skylder oss penger og det blir åpnet konkursbo, i den forbindelse så lurer jeg på hva er konkurskarantene? Kan jeg som eier i AS`et få konkurskarantane og hva innbærer dette for meg.

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 11-05-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Høye Løvland, Matrix systemer AS

Konkurskarantene gis bare til daglig leder eller styremedlemmer dersom de har opptrådt svært klanderverdig. Det er svært sjeldent at seriøse aktører som har vært uheldige får konkurskarantene.

Ditt svar