Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører

Hva er egentlig forskjellen på en revisor og en regnskapsfører? Trodde det var det samme jeg???

Spørsmål fra Hans Olav.

Spørsmålet ble stilt den 30-11-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Regnskapsfører bokfører bilagene i regnskapsprogram.

Revisor kontrollerer regnskapsførerens bokføring og godkjenner i tillegg årsregnskapet før det sendes inn til myndighetene.

Ditt svar