Hva er en gaselle bedrift?

Hva er kriteriene for å kunne kalle seg en gaselle bedrift?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 30-11-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

En Gaselle bedrift er en anerkjennelse som gis til aksjeselskaper med ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år.

For å kunne bli en gaselle bedrift må firmaet oppnå følgende:
* Omsetning på over en million kroner første år
* Doblet omsetningen over fire år
* Ikke hatt negativ vekst

Ditt svar