Hva er EBITDA?

Hva står EBITDA for i et regnskap?

Spørsmål fra Jahn.

Spørsmålet ble stilt den 27-01-2020.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Inntjening før skatt, renter og av- og nedskrivninger.

Ditt svar