Holder et PAYPALbilag som kjøpskvittering i regnskapet

Hei,

Jeg skal starte firma (AS) og vil ha mange småe innkjøp fra utendlandske tilbydere, der den eneste form for kvitteringsmulighet er PAYPAL kvitteringen. Vil denne holde som bilag i regnskapet? Hvordan kan dette gjøres enklest mulig?

Spørsmål fra MainMike.

Spørsmålet ble stilt den 12-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Får du ikke en kvittering fra selger på mail når betalingen på Paypal er registrert?

2 jonny

Kvittering fra Paypal bekrefter ikke hva du har kjøpt, men at varen/tjenester er betalt.

Bilaget fra Paypal er ikke godkjent som salgsdokumentasjon. Som salgsdokuemntasjon må du ha en faktura eller kvittering fra selger.

Ditt svar