Glemt 1,5 år gammel faktura

Etter en gjennomgang av regnskapet fant vi ut at vi hadde glemt å sende to fakturaer til oppdragsgiver. De skulle vært sendt for ett og et halvt år siden, men etter utskrift havnet de rett i permen.
Oppdragsgiver hevder at det er for sent å komme med slikt nå, og kan ikke akseptere kostnader som er 1,5 år tilbake i tid.
Her snakker vi om et beløp mer enn 100k. Det er være eller ikke være for bedriften.
Hvem har rett, går dette på foreldelsesfristen på 3 år, og de har bare med å betale?

Spørsmål fra Gleipne.

Spørsmålet ble stilt den 30-11-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Foreleldsfristen på sendt faktura er 3 år etter fakturadato.

Bokføringslovens § 5-2-2 sier følgende:
«Fakturering skal finne sted snarest mulig etter levering, og senest innen 30 dager». Loven kan leses her http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041201-1558.html#5-2-2

2 Einar

Det er bare å sende faktura:

Fra Foreldesesloven:

Ǥ 2. (Fristens lengde.)

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.

§ 3. (Fristens utgangspunkt.)

1. Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

«

3 Magne

Gjelder samme regel mellom profesjonelle eller gjelder dette bare mellom profesjonell og privatpersoner?
Kan dette avtales annerledes? Eks: Ha avtale på at hvis du ikke har fakturert innen 4 mnd. så må vi frafalle kravet?

4 Einar

Har ikke noe å si om det er mellom private og profesjonelle, eller om det er mellom to firma nei. Men selv om foreldelsesloven sier 3 år, bør faktura alltid sendes ut så raskt som mulig. De fleste vil stusse på å få faktura et par år etter at kjøpet ble gjort.

5 Nina

Hvordan stiller saken seg om det ble sendt ut faktura, men som ikke ble fulgt opp. Så sender firma varsel om dette 3 år etter at faktura skulle vært betalt?

6 Serpentbane

@Nina, det er fremdeles tre år. Hvis firma fakturerer, men ikke følger opp med purringer og inkasso vil man ikke kunne kreve faktura betalt etter tre år.

Ditt svar