Glemt 1,5 år gammel faktura

Etter en gjennomgang av regnskapet fant vi ut at vi hadde glemt å sende to fakturaer til oppdragsgiver. De skulle vært sendt for ett og et halvt år siden, men etter utskrift havnet de rett i permen.
Oppdragsgiver hevder at det er for sent å komme med slikt nå, og kan ikke akseptere kostnader som er 1,5 år tilbake i tid.
Her snakker vi om et beløp mer enn 100k. Det er være eller ikke være for bedriften.
Hvem har rett, går dette på foreldelsesfristen på 3 år, og de har bare med å betale?

Spørsmål fra Gleipne.

Spørsmålet ble stilt den 30-11-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Foreleldsfristen på sendt faktura er 3 år etter fakturadato.

Bokføringslovens § 5-2-2 sier følgende:
«Fakturering skal finne sted snarest mulig etter levering, og senest innen 30 dager». Loven kan leses her http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041201-1558.html#5-2-2

(4)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Einar

Det er bare å sende faktura:

Fra Foreldesesloven:

Ǥ 2. (Fristens lengde.)

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.

§ 3. (Fristens utgangspunkt.)

1. Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

«

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Magne

Gjelder samme regel mellom profesjonelle eller gjelder dette bare mellom profesjonell og privatpersoner?
Kan dette avtales annerledes? Eks: Ha avtale på at hvis du ikke har fakturert innen 4 mnd. så må vi frafalle kravet?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Einar

Har ikke noe å si om det er mellom private og profesjonelle, eller om det er mellom to firma nei. Men selv om foreldelsesloven sier 3 år, bør faktura alltid sendes ut så raskt som mulig. De fleste vil stusse på å få faktura et par år etter at kjøpet ble gjort.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Nina

Hvordan stiller saken seg om det ble sendt ut faktura, men som ikke ble fulgt opp. Så sender firma varsel om dette 3 år etter at faktura skulle vært betalt?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
6 Serpentbane

@Nina, det er fremdeles tre år. Hvis firma fakturerer, men ikke følger opp med purringer og inkasso vil man ikke kunne kreve faktura betalt etter tre år.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar