Fusjonere NUF med AS

Jeg har både et NUF og et AS. Kan disse fusjoneres og evt hvordan?

Spørsmål fra Bertel.

Spørsmålet ble stilt den 19-07-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du kan ikke fusjonere selve NUF`et, men du kan fusjonere morselskapet så lenge det er et selskap begrenset av aksjer, feks et aksjeselskap i England (navn på dette i england er LTD)

Hvis det engelske selskapet ikke har noen aktivet, men all omsetning skjer i Norge så kan fusjoneringen fakstisk gjøres skattefritt. Dvs at eierne av LTD ikke blir personlig beskattet av å flyttte/fusjonere eiendele fra ltd/NUF til et norsk AS.

Du kan lese om hvordan fusjoneringen foregår her http://www.starte-as.no/nyheter/skattefri-fusjon-mellom-nuf-og-as/

Ditt svar