Fritaksmetoden

Jeg sliter litt med å forstå hvordan fritaksmetoden fungerer. Er det noen forskjell på fritaksmetoden og vanlig utbytte i et aksjeselskap? Eller er det sånn at en del av utbyttet kan tas ut med fritaksmetoden.

Forklaring på forståelig norsk hadde vært fint 🙂

På forhånd tusen takk.

Spørsmål fra Roger.

Spørsmålet ble stilt den 12-10-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Fritaksmetoden gjelder ved utbetaling av utbytte fra et aksjeselskap til et annet aksjeselskap (og enkelte andre selskapsformer. Utbyttet er da i prinsippet skattefri inntekt for selskapet som mottar utbyttet, kun 3% av beløpet skattlegges med 28%.

Når utbytte utbetales til en personlig aksjonær gjelder ikke fritaksmetoden, men isteden gjelder «aksjonærmodellen». Utbyttet er da skattepliktig inntekt for mottaker, med 28% skatt, selvom man også her får noe skattefritak men det er kun snakk om ubetydelige beløp, som avhenger av hvor mye man har betalt for aksjene. For i 2013 kan man ta ut 1,1% skattefritt, det vil si dersom man eier aksjer for 100.000 kroner kan man ta ut kr 1100 i skattefritt utbytte, resten beskattes med 28%. Dersom man et år ikke tar ut utbytte kan man ta ut tilsvarende mer skattefritt året etter. Dette er noe forenklet, les mer på Skatteetaten.no/aksjer.

Ditt svar