Fradragsberettiget utgift

Maks beløp på en kvittering som i sin helhet kan fradragsføres?

Spørsmål fra Torgeir.

Spørsmålet ble stilt den 22-11-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Kan du du utdype litt nærmere hva du tenker her?

Generelt sett kan firma utgiftsføre alle «utgifter til inntekts ervervelse». Overskuddet i et firma = Inntekter minus Utgifter

Driftsmidler skal avskrives over flere år: https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Hva-er-bokforingsplikt/Aktivering-eller-kostnadsforing/Avskrivninger/

Ditt svar