Fradrag for hjemmelager (ENK)

Driver byggmesterfirma og har lager for verktøy i garasjekjelleren hjemme. Kan dette utgiftsføres, og i tilfelle med hvor mye?

Spørsmål fra Østein.

Spørsmålet ble stilt den 12-06-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

For å gi deg best mulig svar må jeg vite hvilken selskapsform du har.

Ditt svar