Fradrag for gaver i finansregnskap

«Det gis ikke fradrag for kostnader til gaver i noen form til kunder eller forretningsforbindelser eller til deres familie.» som står i Skattedirektoratets forskrift til skatteloven § 6-21-4.

Så jeg lurer på om slike gaver får fradrag i finansregnskapet?

Spørsmål fra Monica.

Spørsmålet ble stilt den 27-02-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne

Hovedregelen er at gaver ikke er fradragsberettiget – det er unntakt for enkle oppmerksomhetsgaver.

Regnskapsmessig så er det en kostnad (men her må det avgrenses mot private kostnader, de er det ikke fradrag for) – det er skattemessig en nektes fradrag. Gaver vil da bli en permanent forskjell.

Ditt svar