Fradrag for arbeidsklær – enkeltpersonforetak

Arbeider som enkeltmannsforetak som Coach. Hva sier reglene for fradrag for kjøp av arbeidsklær?

Spørsmål fra Svein Olav.

Spørsmålet ble stilt den 13-11-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis du kan dokumentere at du må ha arbeidsklær for å gjøre jobben din så har du rett på å kostnadsføre dette i regnskapet. Skal man da se svart/hvit på skatteloven så skal da ikke klærne brukes privat da du vil ha en privat fordel av dette .

NB: Det er ofte slike saker som dette som utløser bokettersyn og straffeskatt.

Ditt svar