Fra AS til enkeltmannsforetak

Kan man gjøre om et AS til enkeltmannsforetak og dermed også beholde eventuelle verdier (bank, kasse, varebeholdning osv) i det nye selskapet?

Spørsmål fra Morten.

Spørsmålet ble stilt den 31-07-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Dette er ikke mulig.

Ditt svar