Fortjeneste på salg av utenlandsopphold

Jeg har kjøpt en flyreise til utlandet som det ikke er moms på. Jeg ønsker å selge denne videre med fortjeneste. Må fortjenesten spesifiseres på regningen grunnet momsberegning. Dette samme spørsmålet gjelder vel også overnatting i utlandet. Hvordan gjør jeg dette på fakturaen?

Spørsmål fra Knøtte.

Spørsmålet ble stilt den 07-02-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hva mener du med «fortjenesten må spesifiseres grunnet momsberegning»?

Ditt svar