Forskjellen på netto og brutto

Hva er egentlig forskjellen på netto og brutto? Gjerne med teskje…

Spørsmål fra Brage.

Spørsmålet ble stilt den 10-12-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Netto betyr noe sånn som «etter fratrekk, mens brutto da blir «før fratrekk».

Eksempel med skatt:

Egil har 300 000 i årsinntekt brutto. Netto inntekt etter skatt er 210 000.

Eksempel med varesalg:

Et firma tjener 100 kroner brutto per salg. Netto, etter fraktkostander etc. er 40 kroner per salg.

Ditt svar