Formueskatt på arbeidende kapital

Ser ofte at det skrives om at «formueskatt på arbeidende kapital» er ugunstig for norsk næringsliv. Kan noen forklare meg hva dette uttrykket betyr?

Spørsmål fra Kjell.

Spørsmålet ble stilt den 17-12-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar