Formueskatt 2016

Hei sitter og leser om formueskatt. Hvor mye er det egentlig man blir å betale hvis man overstiger grensen for formueskatt ved årets slutt sånn ca?

Spørsmål fra Roger.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2016.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

1,4 mill og oppover: 0,7% til kommunen, og 0,15% til staten. Altså 0,85% tilsammen.

Kilde: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Formuesskatt/

Ditt svar