Føring av varer til demo/testing som ikke er salgbare i etterkant av demobruk

Varene jeg skal ta ut er til testing og noe demo. Uansett hva det blir tatt ut for så blir varene jeg har utslitt/oppbrukt etter en viss tids bruk eller etter et visst antall m2 i bruk.

Vi tester for å se hvor raske varene er og også hvor lenge/langt de varer fra ny til oppbrukt. Varene er med andre ord ikke salgbare etter at de er tatt ut til testing/demo.

Hvordan skal man da gå frem når varen må kastes pga den er oppbrukt?

Spørsmål fra Arnt.

Spørsmålet ble stilt den 04-01-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar