Føring av MVA-innbetaling

Lurer på hvordan innbetaling av MVA skal føres? Kreditt – 1920 men hva med debet? Ser det er andre som har sagt: -2740,men problemet er at programmet(Matrix) mitt allerede har debitert fra -2710 gjennom omsetningsoppgave slik at det er en saldo der Hva nå, haster!

Spørsmål fra Myrene PC.

Spørsmålet ble stilt den 14-01-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Det blir debet 2740.

Det programmet ditt gjør er å flytte saldoene på konto 2700 og oppover mot konto 2740, over til konto 2740. Beløpet programmet flytter dit skal tilsvare beløp å betale/til gode i henhold til mva-oppgaven.

La oss si oppgaven er på kr 100.000 å betale. Da vil programmet ha flyttet en kredit-saldo på kr 100.000 til konto 2740.

Når du senere betaler dette beløpet fra bankkontoen din vil konto 2740 bli debitert igjen (og bankkontoen kreditert).

Ditt svar