Føring av kundeutbytte fra Gjensidige forsikring

Hei!

Skal kundeutbytte føres på konto 8400 (Ekstraordinære inntekter)?

Spørsmål fra Thor.

Spørsmålet ble stilt den 17-10-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne

Nei, det er ikke ekstraordinære inntekter.

Sett det på 8070 Annen finansinntekt.

NB Dersom du er personlig næringsdrivende kommer kundeutbytte opp på din personlige selvangivelse. Pass da på at du ikke blir beskattet 2 ganger for dette.

Arne
ARJO Regnskap

Ditt svar