Føring av etablering

Hei.

Har 2 stk faktura ifra BRREG og oppstart.no.

Hvordan skal disse føres? konto og motkonto:)

Spørsmål fra Rolf.

Spørsmålet ble stilt den 12-12-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Jeg ville ført dette på konto «7790 annen kostnad»

Føringen blir da slik:
Debet: 7790 annen kostnad
Kredit: 2400 leverandørgjeld + reskontro

Les mer om reskontro her https://regnskapsguiden.com/reskontro/

Ditt svar