Føring av åpningsbalansen i nytt regnskapsprogram

Har fått fjorårets tall fra Altinn og skal legge de inn i nytt regnskapsår. Tips til hvilke konti de skal på?

Spørsmål fra Anderssen.

Spørsmålet ble stilt den 28-09-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar