Foreldelse. Tilbakebetaling av inngående mva

Har bokført en inngående fakt og fått fradrag for inng. mva. Fakturaen var delvis feil, og det skulle utarbeides en kreditnota. I mellomtiden går firmaet konkurs, og ingen kreditnota blir mottatt. Fakturaen blir tilbakeført etter 3 år i regnskapet som foreldet, noe som også gir økt inntekt med det tilbakeførte beløp.
Spørsmålet er om tidligere inngående mva skal tilbakebetales, når dette er foreldet?

Spørsmål fra Pål.

Spørsmålet ble stilt den 08-06-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar