Firmabil delt ansvar

Lurte på om selskapsformen delt ansvar gir problemstillinger eller løsninger mht. firmabil beskatning. Kan man ha firmabil som ansatt eier akkurat som i et AS. Listepris og lønnsinnberetning for privat bruk?

Spørsmål fra kjell.

Spørsmålet ble stilt den 11-03-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar