Feriepenger når jeg leier arbeidskraft fra et annet firma

Jeg starter et AS og skal gjennom dette selskapet leie inn arbeidskraft fra personer med enkeltpersonforetak. Må jeg sette av ferielønn til disse personene eller kun til egne ansatte?

Spørsmål fra Per.

Spørsmålet ble stilt den 06-02-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du skal ikke sette av feriepenger. Når du leier arbeidskraft må din leverandør sende deg faktura.

Ditt svar