Fakturert for under 50k – næringsoppgave?

Jeg driver et ENK ved siden av ordinær jobb og har i dette foretaket fakturert for under kr 50,000 i 2011 og ettersom jeg har forstått så trenger jeg da ikke levere næringsoppgave for 2011. Er dette riktig? Det står også at jeg da heller ikke har bokføringsplikt, hva menes med det?

Spørsmål fra Rune Torgersen.

Spørsmålet ble stilt den 23-04-2012.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Stemmer at du slipper næringsoppgave Rune. Samlede driftsinntekter på mindre enn 50 000,- gir fritak for levering av næringsoppgave. Les mer på Lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20091201-1434.html

Ditt svar