Fakturering med moms?

Avtale er inngått med et utenlandsk firma (Sverige), hvor firmaet også har kontor i Norge (som er momsregistrert). Vi har mottatt faktura fra Sverige på tjeneste, uten moms. Er dette riktig når firmaet er momsregistert i Norge, selv om avtalen er inngått med det svenske firmaet?

Spørsmål fra Grethe.

Spørsmålet ble stilt den 26-01-2023.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar