Fakturering av overtid

Finnes der noen rettledning for dette? Den praksis jeg kjenner til er at man fakturerer tillegg for faktiske kostnader, altså 50-100 % for lønn inkl sosiale kostnader. Noen firma regner imidlertid 50-100 % tillegg på ordinær timepris, dvs at de beregner seg tilsvarende større fortjeneste ved fakturering av overtid. Er det fritt fram her, eller er der forskjell på hva offentlige og private godtar/kan gjøre?

Spørsmål fra Helge H.

Spørsmålet ble stilt den 06-08-2013.

Ligger under emnet: Firmadrift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Ola

Du bør uansett ha dette med i kontrakten du skriver med firmaet du jobber for. Kan ikke komme med en pris ut av løse luften underveis.

2 Håkon Hagen

Hei
Driver for meg sjøl og fakturerer 450kr i timen og lurer på hva som er normalt eller hva er reglene for hva en skal ta for overtid 50 og 100% overtid ?

Ditt svar