Fakturere vergeoppdrag

Hei, skal jeg betale skatt av vergegodtgjøring fra vergeforhold på oppdrag av fylkesmannen?

Hvordan kan jeg fakturere en «klient»

Spørsmål fra Unni.

Spørsmålet ble stilt den 16-06-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar