Fakturagebyr uten avtale

Har fått tilsendt faktura (nota) fra foretak registrert i MVA registeret. Dette dreier seg om helårscamping, og det foreligger ingen skriftlig avtale om leieforhold og de årlige kostnadene for leieforhold, eller avtale om betaling av leie. Har tidligere år fått tilsendt faktura (nota). Den håndskrevne fakturaen (notaen) har i år blitt påført et fakturagebyr på 150,-. Er det slik at et foretak plutselig kan starte med å kreve fakturagebyr på tilsendt faktura (nota)? Hva kan jeg som privatperson gjøre for å lovmessig unngå å betale fakturagebyret?

Spørsmål fra Renate.

Spørsmålet ble stilt den 23-06-2014.

Ligger under emnet: Faktura.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar