Fakturagebyr på SMS

Er det lov å legge faktura gebyr på en regning sendt på SMS? Jeg mottar ikke engang en faktura. For i det hele tatt å kinne lese denne fakturaen er jeg nødt til å laste ned en app og bruke mobildata. Synes dette er et merkelig gebyr.

Spørsmål fra Jeanette.

Spørsmålet ble stilt den 13-02-2017.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Enig at dette høres merkelig ut. Hva står det i kjøpsbetingelsene da?

Fra forbrukerkjøpslovens § 37:

«Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse og sending av regning hvis ikke dette klart følger av avtalen.»

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34/KAPITTEL_7#%C2%A737

Ditt svar