Fakturagebyr barnehage

Hvordan er lovligheten i følgende problemstilling:

En barnehage krever 50 Kr i fakturagebyr på månedlige regninger, dette er eneste mulige form for betaling.
Ved spørsmål til eierene av barnehagen hvorfor, er svaret at det alltid er gjort slik.
I ettertid føyer eieren av barnehagen fakturagebyret inn i vedtektene til barnehagen.
Hva sier lovverket om dette og de foreldrene som godttok vedtektene før dette ble tilført?

Spørsmål fra Lars.

Spørsmålet ble stilt den 01-10-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det skal alltid opplyses om eventuelt fakturagebyr når man inngår en avtale.

Fra Forskrift om prisopplysning for tjenester
http://www.lovdata.no/for/sf/bl/xl-19971128-1382.html

» Det er den sluttsummen kunden skal betale som er avgjørende for hvor gode de ulike tilbudene er. For at sammenligningsgrunnlaget skal være reelt, er det viktig at prisinformasjonen inkluderer alle avgifter og tillegg som kreves. Når det ved betaling av tjenesten innkreves offentlige avgifter, herunder merverdiavgift, skal slike avgifter alltid være inkludert ved opplysning om pris til forbruker. Eksempler på tillegg som forskriften krever opplyst, kan være fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr, garderobeavgift, covercharge, kjøretillegg o.l.»

Spørsmålet i denne saken blir: Hvilket alternativ har foreldrene i barnehagen dersom de ikke godtar de nye avtalevilkårene?

Ditt svar