Faktura fra privatperson

Hei

Jeg har fått faktura fra en privatperson som gjorde en jobb for meg ifb et oppdrag jeg hadde.

Hvilken konto skal jeg føre dette på? Kan jeg bruke 4500, eller skal det føres på 4550? Dersom siste, må jeg gjøre noe mer i tillegg? (kontohjelp.no skriver om 4550 «…skal dette innberettes over lønn»)

Eller er det evt en helt annen konto jeg skal bruke? 🙂

Spørsmål fra Espen.

Spørsmålet ble stilt den 26-01-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Børge

Hei!
Dersom du har kjøpt en tjeneste av et enkeltpersonforetak i forbindelse med et oppdrag du har utført blir det riktig å bruke konto 4500. Hvis dette enkeltpersonforetaket ikke har fast forretningssted så skal beløpet innrapporteres via altinn på skjema RF 1301 eller RF 1321. Skal ikke innrapporteres over lønn.
https://kontohjelp.no/kontoplan/varekostnad-40-49/4500-fremmedytelse-og-underentreprise

Hvis du har fått en faktura er en privatperson uten organisasjonsnummer må du se bort i fra den og kjøre beløpet som lønn. For bokføring av lønn kan du lese på kontoene i 5000 serien https://kontohjelp.no/kontoplan/l%C3%B8nnskostnad-50-59/5001-l%C3%B8nn-til-ansatte

Børge i Kontohjelp

Ditt svar