Føring av utgående faktura

jeg har nettopp startet enkeltmannsforetak for å drive med varesalg. Det betyr mange små fakturaer ut til mange kunder hele tiden. Skal hver enkelt faktura føres i regnskapet to ganger – èn når den utstedes og en når den blir betalt? Eller kan man «bulkføre» feks 10 fakturaer om gangen i èn sum? Foreløpig er det ikke mva pliktig pga nyoppstartet.

Spørsmål fra Lisa.

Spørsmålet ble stilt den 20-03-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du bøkfører ikke to ganger. Du skal bokføre følgende:
* Utgående faktura
* innbetalingen (dvs bankbilaget)

Sjekk gjerne http://www.conta-faktura.no

2 Frode v/ ALETT Regnskap

Du må føre begge gangene, akkurat som Jonny har beskrevet.
Årsaken er at 1. gangen fører slik at det oppstår en fordring som du har på kunden og alle salg ved faktura registreres i reskontoen for kunder.
2. gangen er en føring hvor du sletter fordringen mot at du har fått hele eller deler av summen.
Her finnes metoder for å bruke fakturajournal altså summen, hvor du fører salget med bruk av sum fakturajournal (bulk). Da slipper du å ha både dobbel oversikt både i faktura system og regnskapssystem.
Da må en kunne stole på ditt fakturasystem og hvilken kunder som har betalt. Hvilken metode som er best er avhenig nytte. Andre ganger kan det være mest riktig å føre og gjøre litt dobbelt arbeid, evt frem til dine rutiner blir god. En liten pressisering: Du skal ikke føre salget når du mottar betaling, da skal du bare føre mottak av penger og reduksere fordring. fs@alett.no

Ditt svar