Føring av fakturagebyr i regnskapet

Hvordan fører man fakturagebyr i regnskapet?

Spørsmål fra Karin.

Spørsmålet ble stilt den 07-12-2010.

Ligger under emnet: Faktura.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Jeg regner med at det er fakturagebyr på inngående faktura (rgninger du mottar) du sikter til. Fakturagebyr i regnskapet føres da slik:
Debet = 7790
Kredit = leverandørreskontronr

2 Pascale

Men er ikkje 7790 ein post utan mva? Kva om fakturagebyret er påplussa mva? Skal ein endra mva kode for den føringen? Det er ikkje heldig å ha poster både med og utan mva under same konto…

3 Jonny

7790 er fradragsberettiget ihht norsk standard kontoplan. Dette står beskrevet om om 7790:
Andre kostnader som er skattemessig fradragsberettiget og som ikke naturlig hører inn under andre kontoene i gruppen føres på denne kontoen.

Kontoen du sikter til er nok 7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget. Dette står beskrevet om 7791:
Andre kostnader som ikke er skattemessig fradragsberettiget og som ikke naturlig hører inn under andre kontoene i gruppen føres på denne kontoen.

4 Pascale

Takk for svar, men du misforstår. Eg lurer på kva konto eg skal bruke når fakturagebyret er påplussa MVA. Er ikkje 7790 ein konto for utgifter utan mva eller inkludert mva. Men eg meiner å ha fradragsrett for mva på dette fakturagebyret, og lurer på kva konto som da er rett. 7791 er ikkje rett fordi kostnaden er både skattemessig og mvamessig fradragsbettiga

5 Jonny

7790 brukes uansett om det er mva eller ikke på regninga du mottar fra din leverandør, 7790 er bare en knagg i regnskapet slik at du og myndighetene kan se hva pengene i din bedrift brukes til.

Foruten 7790 så må du også bokføre på riktig momskonto. Momskontoene ligger under konto 27 i norsk standard kontoplan.

Jeg regner med at det er 25% mva på fakturagebyret på regninga du har mottatt. Momsbeløpet skal da føres på konto 2710 Inngående merverdiavgift, høy sats

Hvis du benytter et regnskapsprogram så vil nok programmet føre på 2710 automatisk når du velger at 25% mva på regninga du har mottatt.

Ditt svar