Føring av arbeidsgiveravgift

Har fått nytt lønnsprogram, som automatisk fører arb.giv.avg på Debit 5410.

Hvordan sluttfører jeg riktig, fra skyldigarbgiv til betalt?

Spørsmål fra Carina.

Spørsmålet ble stilt den 11-05-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Når du betaler arbeidsgivaragiften inn til kenmneren så debeter du konto «5410 skyldig arbeidsgiveravgift» og den kontoen går da i null.

Ditt svar