Ettergivelse av lån – føring i regnskap

Aksjonær lånte penger til sitt eget AS selskap for å kjøpe bygninger. Nå ønsker han å ettergi en stor del av lånene. Hvordan bokføre ettergivelsen av lån i aksjeselskapet?

Spørsmål fra Daria.

Spørsmålet ble stilt den 24-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Hentet fra NRS

Ved manglende betalingsevne regnskapsfører debitor gjeldsettergivelsen direkte mot egenkapitalen, ikke som inntekt. Ettergivelsen bør spesifiseres i note hvis den er vesentlig for debitor

2 Stian

Denne nettsiden hadde vært mye bedre om det hadde vært dato på innleggende. Siden lover og forskrifter endres konstant. Det som er riktig svar en måned, kan være feil neste måned. Få inn dato på innlegg i kommentarfeltet 🙂

3 Svend Olav

Vi eier et lite AS (uten revisjonsplikt) der aksjonærene har fordringer på selskapet med underliggende intensjon om konvertering til aksjer. Konvertering krever revisorgodkjennelse. Er det et alterantiv å ettergi gjeld slik beskrevet av ARJO Regnskap? Krever slik gjeldsettergivelse med føring mot egenkapitalen revisorgodkjennelse?

Ditt svar